Sivuston käytöstä


Palvelu toimii parhaiten IE 6+ -selainohjelmalla.
Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä javascript.
Suosittelemme käytettäväksi 1024x768 resoluutiota. Resoluution on oltava vähintään 800x600.
Koneessa on oltava vähintään 16-bittinen väripaletti.

Legal Notice

Säkylän Vapaaehtoisen Palokunnan ylläpitämien internet-sivujen käyttö on sallittu vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Avaamalla sivut käyttäjä hyväksyy sivujen käyttämisen niillä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Internet-sivuilla oleva informaatio ja dokumentit julkaistaan ilman, että Säkylän VPK olisi vastuussa tai antaisi erityisen sitoumuksen niiden oikeellisuudesta tai soveltuvuudesta johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen. Säkylän VPK ei myöskään vastaa sivujen saatavuudesta. Säkylän VPK pyrkii kuitenkin huolehtimaan siitä, että sivuilla julkaistu materiaali on ajantasaista ja antaa mahdollisimman oikean kuvan yrityksestä.

Säkylän VPK ei vastaa sivujen ja niillä olevien tietojen tai linkkien käytön tai sivuilla tarjottavien palvelujen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, voiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä.

Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu sellaisenaan tai muutettuna tai yhdistettynä muuhun informaatioon tai sivujen tallettaminen kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa. Lehdistötiedotteita, kuvamateriaalia ja painokelpoisia logoja saa kuitenkin käyttää journalistisiin tarkoituksiin edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan.

Säkylän VPK:lle sähköpostitse tai internet-sivujen välityksellä lähetetty materiaali katsotaan julkiseksi ja sen lähettäjä vastaa siitä, että materiaali ei sisällä laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta tietoa. Säkylän VPK:lla on oikeus harkintansa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla käyttää sille lähetettyä materiaalia omassa toiminnassaan. Säkylän VPK ei kuitenkaan, ellei lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä muuta johdu, julkaise materiaalin lähettäjän henkilötietoja ilman tämän antamaa lupaa.

Säkylän VPK:n internet-sivujen tekijänoikeus, niillä julkaistut tavaramerkit ja muut oikeudet on suojattu Suomessa ja kansainvälisesti immaterialioikeuksien suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Säkylän VPK pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin, niiden sisältöön sekä niihin tehtäviin muutoksiin.Julkaisija:

Säkylän Vapaaehtoinen Palokunta
Palomiehentie 2
27800 Säkylä

info@sakylanvpk.fi

Webmaster