Tukiosasto

Säkylän Vapaaehtoisen Palokunnan tukiosasto on perustettu vuonna 2006. Sen jäsenistö koostuu tällä hetkellä 14 VPK:n veteraanist
a.

Tukiosaston tarkoituksena on palokunta-aatteen ja palokuntahengen ylläpitäminen ja perinteiden vaaliminen jälkipolville.

Osasto ottaa toimintaan mukaan henkilön, joka haluaa tulla tukemaan vapaaehtoista palokuntatyötä.

Toiminnan johtavana periaatteena on kerhomaisuus. Siihen liittyy erilaisia virkistystilaisuuksia sekä VPK:ta tukevaa toimintaa.

Osasto taltioi VPK:n historiaa, kalustoa, varusteita ja kirjallista materiaalia.

Osasto kokoontuu kerran kuukaudessa vaihtuvin aihein: viestiliikenne, alkusammutus, hälytysosaston huolto, retket jne.


Hallinto

Säkylän VPK:n tukiosasto:
Tuomo Kankare
Palomiehentie 2, 27800 Säkylä
puh. 050 552 0021
info@sakylanvpk.fi
Kirja myynnissä Kelloliike Kankareella, Pyhäjärventie 1 ja
Säkylän kirjastossa..

Hinta: 20 euroa.
Myyntituloilla tuetaan VPK:n Nuoriso-osaston toimintaa.