Ensivaste


Ensivaste kuuluu porrastettuun ensihoitojärjestelmään ja sillä tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi. Lisäksi se kykenee tehostettuun ensiapuun ja arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin.

Ensivaste on korkein taso ensihoitojärjestelmässä, mihin henkilö joka ei ole hoitoalan ammattilainen voi päätyä. Säkylän VPK:lla on erinomainen tilanne, koska ryhmään kuuluu myös sairaanhoidon ammattilaisia joilla on vankka kokemus ensihoidosta.

Ensivasteyksikkö hälytetään, kun se saavuttaa potilaan merkittävästi ensihoitoyksikköä nopeammin. Ensihoitoyksiköllä tarkoitetaan tarkoitetaan yleensä kansan kielellä ambulanssia. Yksikkö voidaan hälyttää myös ensihoitoyksikön lisäavuksi.

Säkylän VPK:n ensivasteryhmässä toimii n. 15 jäsentä.

Ensivastetehtävät:
2014  32
2015  29
2016  32
2017 35
2018 39


Kirja myynnissä Kelloliike Kankareella, Pyhäjärventie 1 ja
Säkylän kirjastossa..

Hinta: 20 euroa.
Myyntituloilla tuetaan VPK:n Nuoriso-osaston toimintaa.